Διδασκόμενα Μαθήματα - ΙΕΚ-ΟΡΙΖΩΝ

Enter your keyword

Διδασκόμενα μαθήματα

1ο έτος

Γενική Ψυχολογία Νηπιαγωγική (Ι & ΙΙ) Εξελικτική Ψυχολογία (Ι & ΙΙ)
Μουσικοκινητική Αγωγή (Ι&ΙΙ) Στοιχεία Υγιεινής Στοιχεία Βρεφοκομίας (Ι&ΙΙ)
Παιδική Λογοτεχνία (Ι&ΙΙ) Τεχνικά (Ι&ΙΙ) Στοιχεία Παιδιατρικής
Πρώτες Βοήθειες Παιχνίδι Αγγλικά
Χρήση Η/Υ Πρακτική άσκηση στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά  

 

Διδασκόμενα μαθήματα

2ο έτος

Στοιχεία Οργάνωσης Βρεφονηπιακού Σταθμού Στοιχεία Διαιτητικής Μουσικοκινητική Αγωγή ΙΙΙ
Κουκλοθέατρο-Θέατρο Σκιών Παιχνίδι-Θεατρικό Παιχνίδι (Ι&ΙΙ) Εικαστικά (Ι&ΙΙ)
Στοιχεία Ειδικής Αγωγής Ψυχοπαθολογία Παιδιά με Σωματικές Αναπηρίες και Δυσκολίες Προσαρμογής
Παιδιά με Νοητική Υστέρηση Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές Λόγου Πρακτική Άσκηση στον Παιδικό Σταθμό των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά
Αγγλικά Περιβαλλοντική Αγωγή Δεοντολογία Επαγγέλματος
Πολιτιστική Ταυτότητα Μουσικοκινητική Αγωγή ΙΙΙ &  IV