Διδασκόμενα Μαθήματα - ΙΕΚ-ΟΡΙΖΩΝ

Enter your keyword

Διδασκόμενα μαθήματα 1ου Έτους

Γαλλικά Αρχές Οικονομικής Τέχνη Μαγειρικής (Ι&ΙΙ)
Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής (Ι&ΙΙ) Τεχνικές Εγκαταστάσεις- Εξοπλισμός Έλεγχος Εμπορευμάτων
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα (Ι&ΙΙ) Οργάνωση Λειτουργία Εστιατορίου Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων
Οινολογία Υγιεινή & Ασφάλεια Χρήση Η/Υ
Αγγλικά    

 

Διδασκόμενα μαθήματα 2ου Έτους

Αγγλικά Γαλλικά Τέχνη Μαγειρικής ΙΙΙ& IV
Σύνθεση Μενού Τεμαχισμός Κρεάτων Ι& II Τροφογνωσία – Εδεσματολόγιο
Διαιτητική Διακοσμητική Παρασκευασμάτων Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα