Περιγραφή Chef - ΙΕΚ-ΟΡΙΖΩΝ

Enter your keyword

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας

Η Ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας είναι μια μορφή τέχνης, ένα μέσο έκφρασης συναισθημάτων. Είναι μια γαστριμαργική εμπειρία που ακουμπά όλες τις αισθήσεις. Ο Τουρισμός και η Εστίαση είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι για τη χώρα μας και η ειδικότητα της «Μαγειρικής Τέχνης» προσελκύει και έχει τεράστια ζήτηση από τις επιχειρήσεις του επισιτιστικού κλάδου. Επιπρόσθετα, ο απόφοιτος Μαγειρικής Τέχνης προσφέρει τεράστιο έργο στις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας την τοπική γαστρονομία και προβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο την Ελλάδα μέσα από τη γαστρονομία της. Δεν μιλάμε απλά για ένα επάγγελμα, αλλά για ένα λειτούργημα που προσφέρει στην κοινωνία μας, και χαρίζει μοναδικές εμπειρίες και αναμνήσεις!

Επαγγελματικές Δραστηριότητες (Job Profile)

Ο Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας μπορεί να χειρίζεται αυτόνομα τα ακόλουθα θέματα:

 • Τον ποιοτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αξιοποίηση των τροφίμων.

 • Την υγιεινή των τροφίμων.

 • Την παρασκευή εδεσμάτων κάθε μορφής και ποικιλίας.

 • Την τέλεια οργάνωση και διοίκηση της κουζίνας.

 • Τον τεμαχισμό και την προετοιμασία κρεάτων – πουλερικών – κυνηγιών – ψαριών – θαλασσινών και τη χρήση κάθε τεμαχίου.

 • Τη σωστή σύνθεση κάθε μενού με βάση τις ισχύουσες αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις.

 • Την παρουσίαση και διακόσμηση εδεσμάτων.

 • Την τέχνη της ζαχαροπλαστικής.

Που μπορεί να δουλέψει ο απόφοιτος:

 • Σε επιχειρήσεις ξενοδοχειακής και επισιτιστικής μορφής, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, αναλαμβάνοντας υπεύθυνα την οργάνωση και τη λειτουργία μιας σύγχρονης κουζίνας ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι:

 • Εστιατόρια Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

 • Εστιατόρια ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις

 • Εστιατόρια βιομηχανικών μονάδων ή εμπορικών πολυκαταστημάτων

 • Εστιατόρια σχολείων, νοσοκομείων, ιδρυμάτων

 • Εστιατόρια μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων

 • Εστιατόρια μεταφορικών μέσων (τρένων, κρουαζιερόπλοιων, πλοίων ακτοπλοΐας κλπ.)

 • Υπηρεσίες κοινωνικών εκδηλώσεων (outside catering)

Επιπλέον, στο ΙIΕΚ «ΟΡΙΖΩΝ» ο σπουδαστής του τμήματος Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας:

 • Παρακολουθεί δωρεάν εξειδικευμένα σεμινάρια και πραγματοποιεί εκπαιδευτικές επισκέψεις που συμπληρώνουν τις γνώσεις του

 • Πραγματοποιεί πρακτική άσκηση από το πρώτο έτος σπουδών σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και εστιατόρια.

 • Πραγματοποιεί ενισχυτική διδασκαλία και παρακολουθεί ενισχυτικά μαθήματα σε βασικά μαθήματα της ειδικότητας όπως: Τέχνη Μαγειρικής, Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής, Αγγλικά, Χρήση Η/Υ, Υγιεινή Τροφίμων, Τεμαχισμός Κρεάτων κ.α.