Πληροφορίες - ΙΕΚ-ΟΡΙΖΩΝ

Enter your keyword

Το ιδιωτικό Ι.Ε.Κ ΟΡΙΖΩΝ κάνει ακόμα ένα βήμα στην εκπαίδευση!

Από τον Νοέμβριο 2018, στον χώρο του Ι.Ε.Κ, λειτουργεί πλέον και το «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης» Eπιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ 1), προσφέροντας ταχύρρυθμα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης αλλά και σεμινάρια!

Το  «Κε.Δι.Βι.Μ Ορίζων» αποτελεί πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι διότι το «Κε.Δι.Βι.Μ Ορίζων» είναι ένας φορέας εκπαίδευσης που πληροί τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές αναφορικά με τη Δια Βίου Μάθηση.

Τα προγράμματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, αλλά και τα σεμινάριά μας, είναι προσεκτικά σχεδιασμένα, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στα δεδομένα του σήμερα, ικανά να προσφέρουν σε κάθε καταρτιζόμενο πολύτιμα εφόδια για την επαγγελματική του πορεία.

Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και δίνουμε έμφαση τόσο στο πρακτικό, όσο και στο θεωρητικό κομμάτι κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι καταρτιζόμενοί μας, έχουν την ευκαιρία να πιστοποιηθούν μέσω της ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης) στον γνώριμο χώρο που στεγάζεται τόσο το Ι.Ε.Κ όσο και το Κε.Δι.Βι.Μ, αφού έχει εγκριθεί ως εξεταστικό κέντρο της ACTA.

Οι ειδικότητες του Κε.Δι.Βι.Μ κινούνται κυρίως γύρω από τα επισιτιστικά, τα τουριστικά και τα παιδαγωγικά επαγγέλματα, τομείς, με τους οποίους ήδη το όνομα “Ορίζων” έχει ταυτιστεί και ξεχωρίσει!

Πιο συγκεκριμένα, θα βρείτε σεμινάρια:

από το νέο έτος ξεκινούν δύο νέα προγράμματα:

Το «Κε.Δι.Βι.Μ Ορίζων» λοιπόν, βάζει την γνώση και την εξειδίκευση και περιμένει από τους καταρτιζόμενοι να βάλουν την όρεξη για εξέλιξη, ώστε τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας να απογειώσουν την καριέρα τους!