Συχνές Ερωτήσεις - ΙΕΚ-ΟΡΙΖΩΝ

Enter your keyword

Tο Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΡΙΖΩΝ έχει επίσημη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας (ΥΑ 120195/ΙΑ/12-09-2013 ΦΕΚ2278 τΒ’)

Ο κύκλος σπουδών στις ειδικότητες του Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΡΙΖΩΝ  είναι 2 χρόνια (4 εξάμηνα και πρακτική άσκηση).

Το έτος κατάρτισης ξεκινάει περίπου στις αρχές Οκτωβρίου και διαρκεί περίπου μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Η ακριβής έναρξη-λήξη του έτους καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Τα μαθήματα είναι απογευματινές ώρες, περίπου από τις 14:00 έως τις 20:00 καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορείτε να απευθυνθείτε στη σχολή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής που απαιτούνται είναι τα εξής:

  1. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.
  3. Τέσσερις (4) φωτογραφίες έγχρωμες.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
  6. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
  7. Πιστοποιητικό Υγείας (για τις Ειδικότητες «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης –Αρχιμάγειρας» , «Τεχνικός Αρτοποιίας- Ζαχαροπλαστικής», «Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας»

To I.I.E.K. ΟΡΙΖΩΝ παρέχει στους καταρτιζόμενους τη δυνατότητα χορήγησης, κατόπιν αιτήσεώς τους, πιστοποιητικού σπουδών για χρήση στη στρατολογία για την αναβολή στράτευσής του.

Βεβαίως. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους στο Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΡΙΖΩΝ, οι σπουδαστές λαμβάνουν τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Με τη Βεβαίωση αυτή μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες πραγματοποιούνται πανελλαδικά. Στις εξετάσεις αυτές, οι απόφοιτοι των Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., διαγωνίζονται σε κοινά θέματα για όλη την Ελλάδα, προκειμένου να αποκτήσουν το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Πιστοποίηση). Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μοριοδοτείται με 150 μόρια στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. Επίσης, το ΙΕΚ ΟΡΙΖΩΝ στηρίζει τους αποφοίτους που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης με φροντηστηριακά μαθήματα.

Το Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΡΙΖΩΝ βοηθάει τους σπουδαστές στην πρακτική τους άσκηση, με επαφές και συμφωνίες που έχει με παιδικούς σταθμούς και ξενοδοχειακές μονάδες, τόσο εντός, όσο και εκτός Μεσσηνίας.

Βεβαίως. Κάθε χρόνο το Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΡΙΖΩΝ διοργανώνει ένα κύκλο επαγγελματικών σεμιναρίων σε τομείς υψηλής ζήτησης. Επίσης, το ΙΕΚ ΟΡΙΖΩΝ έχει πιστοποιηθεί ως εξεταστικό κέντρο της ACTA, τεχνοβλαστού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για προγράμματα τουριστικής εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση, μπορείτε να απευθυνθείτε στη σχολή

Το Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΡΙΖΩΝ είναι μία εξειδικευμένη στα τουριστικά και παιδαγωγικά επαγγέλματα σχολή με άριστες εγκαταστάσεις, σε ένα καταπράσινο φυσικό περιβάλλον, στην οποία διδάσκουν καταξιωμένοι επαγγελματίες. Το γεγονός ότι το Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΡΙΖΩΝ είναι μία σχολή –σχετικά- μικρού μεγέθους, ευνοεί την ανάπτυξη στενών σχέσεων ανάμεσα στους σπουδαστές, στους εκπαιδευτές, αλλά και τη διοίκηση. Για εμάς ο κάθε σπουδαστής και η οικογένειά του, αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, ώστε να μπορέσει, μέσα από τη φοίτησή του, να πάρει τα καλύτερα εφόδια και να αναδείξει τον καλύτερό του εαυτό.

Η Καλαμάτα αποτελεί μία μεσαίου μεγέθους πόλη, με έντονη φοιτητική ζωή, χαμηλές τιμές, ενώ γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, με συνέπεια τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα αυτό, αλλά και γενικότερα.