Διδασκόμενα Μαθήματα - ΙΕΚ-ΟΡΙΖΩΝ

Enter your keyword

Διδασκόμενα μαθήματα

1ο έτος

Γαλλικά Αρχές Οικονομικής Τεχνικές Εγκαταστάσεις- Εξοπλισμός
Έλεγχος Εμπορευμάτων Πρώτες Ύλες και Προϊόντα Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής Zαχαροπλαστική Τέχνη (Θεωρία και Εργαστήριο)
Αρτοποιητική Τέχνη (Θεωρία και Εργαστήριο) Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα (Ι&ΙΙ) Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων
Υγιεινή & Ασφάλεια Στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας (HACCP) Χρήση Η/Υ
Αγγλικά    

Διδασκόμενα μαθήματα 2ου Έτους

Αγγλικά Γαλλικά Ζαχαροπλαστική Τέχνη (Θεωρία και Εργαστήριο)
Αρτοποιητική Τέχνη (Θεωρία και Εργαστήριο) Διαιτητική Αρχές Νομοθεσίας Τροφίμων – Επαγγέλματος
Barista