Εκπαίδευση Εκπαιδευτών - ΙΕΚ-ΟΡΙΖΩΝ

Enter your keyword

 Πιστοποιημένο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων!

25 ώρες βιωματικής εκπαίδευσης ώστε να βελτιώσεις τις δεξιότητες σου στη διδασκαλία ενήλικων μαθητών.

Θα ενημερωθείς για τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων και θα διδαχθείς πως να προσαρμόσεις το μάθημα σου στη δυναμική μιας ενήλικης τάξης.

Με το πέρας του σεμιναρίου, θα μπορείς να ασκείς πιο αποτελεσματικά το ρόλο σου ως εκπαιδευτής, από το σχεδιασμό μιας διδακτικής ενότητας μέχρι και το χτίσιμο εμπιστοσύνης και σεβασμού μέσα στην τάξη.

Δίδεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης που ενισχύει τη μοριοδότηση για δημόσια & ιδιωτικά ΙΕΚ.