Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - ΙΕΚ-ΟΡΙΖΩΝ

Enter your keyword

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ι.Ι.Ε.Κ ΟΡΙΖΩΝ.

Στο Ι.Ι.Ε.Κ ΟΡΙΖΩΝ σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία τους. Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Προστασίας») σας ενημερώνουμε για τους σκοπούς επεξεργασίας, τους τρόπους χρήσης, διαχείρισης και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία «Εκπαιδευτήρια Μπουγά ΑΕ» που βρίσκεται στη διεύθυνση: Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα (εφεξής «Ι.Ι.Ε.Κ ΟΡΙΖΩΝ»).

Το «Ι.Ι.Ε.Κ ΟΡΙΖΩΝ» είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα που μας προσκομίζετε ή γνωστοποιείτε, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, όπως αυτά προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο 27210-94277 ή να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@iek-orizon.gr.

Ποιοι είμαστε;

Το ΙΕΚ ΟΡΙΖΩΝ είναι μία εξειδικευμένη στα τουριστικά και παιδαγωγικά επαγγέλματα σχολή, η πρώτη που ιδρύθηκε στη Νότια Πελοπόννησο, η οποία προσφέρει ποικιλία προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τι συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. (αρθ. 4 ΓΚΠΔ). Η επεξεργασία αφορά σε προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σε γνώση του Ι.Ι.Ε.Κ ΟΡΙΖΩΝ, στο πλαίσιο του συντονισμού και λειτουργίας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης .

Για ποια υποκείμενα συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;

Στο Ι.Ι.Ε.Κ ΟΡΙΖΩΝ συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα σπουδαστών, σε ορισμένες περιπτώσεις και των γονέων και κηδεμόνων τους, που εσείς μάς κοινοποιείτε με σκοπό την εγγραφή και φοίτηση των σπουδαστών, τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες του Ι.Ι.Ε.Κ ΟΡΙΖΩΝ όπως συνέδρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές ή διαγωνισμούς, τη μετακίνησή τους στα παραπάνω, κλπ. Ακόμη, τηρούμε τα δεδομένα σπουδαστών που φοιτούν στο Ι.Ι.Ε.Κ ΟΡΙΖΩΝ και αναλαμβάνουμε γι’ αυτούς κύριες υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και υποστηρικτικές, όπως διεξαγωγή σεμιναρίων και συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Επιπρόσθετα, τηρούμε προσωπικά δεδομένα για τους εργαζόμενους, τους εκπαιδευτικούς, τους υποψήφιους για συνεργασία με το Ι.Ι.Ε.Κ ΟΡΙΖΩΝ καθώς και τους προμηθευτές μας για τις ανάγκες λειτουργίας του  Ι.Ι.Ε.Κ.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνο (α) στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων του  Ι.Ι.Ε.Κ , (β) όταν απαιτείται υποχρέωση συμμόρφωσης με νόμιμη υποχρέωση, (γ) κατόπιν συγκατάθεσης ή/και πρότερης ενημέρωσής σας (πχ σε περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμό μαγειρικής). Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται και σε συνεργάτες μας για τις ανάγκες λειτουργίας του  Ι.Ι.Ε.Κ  και όποτε λαμβάνει χώρα διασφαλίζουμε την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με ασφάλεια και συμβατικούς όρους τήρησης εμπιστευτικότητας.

Τα στοιχεία αυτά τηρούνται στα αρχεία μας (φυσικά ή/και ηλεκτρονικά) προκειμένου να επιτελούνται οι σκοποί λειτουργίας του Ι.Ι.Ε.Κ ΟΡΙΖΩΝ.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε;

-Για τους σπουδαστές: Συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία για τη φοίτησή τους, όπως ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός (γένος), τόπος κατοικίας, ημερομηνία και τόπος γέννησης, υπηκοότητα, σχολείο αποφοίτησης, τίτλους σπουδών, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, αριθμό δημοτολογίου, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, στοιχεία επικοινωνίας. Ακόμη, συλλέγουμε πληροφορίες για θέματα υγείας, όπως ομάδα αίματος, διατροφικές ιδιαιτερότητες, αλλεργίες, μαθησιακές δυσκολίες και λαμβάνουμε πιστοποιητικό υγείας, για τις ειδικότητες του τουρισμού και του επισιτισμού.

 

-Επίσης για τους σπουδαστές και γονείς/κηδεμόνες: Συγκεντρώνουμε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία και την εξόφληση διδάκτρων, όπως ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, ΑΦΜ, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.

Για το εκπαιδευτικό, το διοικητικό προσωπικό και τους υποψήφιους. Ειδικά για τους υποψήφιους προς εργασία τηρούνται τα βιογραφικά σημειώματα και τυχόν αξιολόγηση του υποψηφίου μετά από συνέντευξη. Για το προσωπικό, τα στοιχεία που συλλέγονται και τηρούνται προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καταβολή μισθού και τυχόν επιδομάτων. Τηρούνται επίσης, στοιχεία που αναφέρονται στην υγεία των εργαζομένων, με σκοπό την παροχή αναρρωτικών αδειών και ειδικών επιδομάτων. Εφόσον για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων είναι υποχρεωτική από το νόμο η τήρηση αντιγράφου ποινικού μητρώου, το αντίγραφο προσκομίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος.

-Για τους προμηθευτές/συνεργάτες: Τηρούνται τα απαραίτητα δεδομένα για την διεκπεραίωση των συναλλαγών, όπως ονοματεπώνυμο/ επωνυμία, διεύθυνση έδρας, ΑΦΜ, τραπεζικός λογαριασμός.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς;

Όχι, στο Ι.Ι.Ε.Κ ΟΡΙΖΩΝ δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς πέραν της παροχής των υπηρεσιών μας και της ενημέρωσης και επικοινωνίας μας μαζί σας.

Σε περίπτωση που επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για νέες εκπαιδευτικές δυνατότητες ή δραστηριότητες του Ι.Ι.Ε.Κ ΟΡΙΖΩΝ, θα σας ενημερώσουμε προηγουμένως και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να προβάλετε την αντίρρησή σας στην περαιτέρω αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας στο Ι.Ι.Ε.Κ ΟΡΙΖΩΝ διοργανώνουμε εκδηλώσεις εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ενημερωτικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες υπάρχει περίπτωση να μπορούν να συμμετέχουν πέραν των σπουδαστών και του προσωπικού, οι γονείς/κηδεμόνες ή πρόσωπα εκτός σχολείου (συγγενικά κ.ά.) κατόπιν ειδικής ή γενικής πρόσκλησης και με την έγκριση του  Ι.Ι.Ε.Κ.

Οι εκδηλώσεις αυτές δύνανται να φωτογραφηθούν/βιντεοσκοπηθούν και να δημοσιοποιηθούν με διάφορους τρόπους, περιλαμβανομένης της ανάρτησης στον ιστότοπο του Ι.Ι.Ε.Κ ΟΡΙΖΩΝ και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους αντίστοιχους λογαριασμούς του Ι.Ι.Ε.Κ και μόνον σε αυτούς, για λόγους αναμνηστικούς, ιστορικούς, εκπαιδευτικούς, τεκμηρίωσης, ενημέρωσης ή διαφήμισης.

Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς αναρτούμε πάντα στην είσοδο του εκάστοτε χώρου της εκδήλωσης για τη φωτογράφηση/βιντεοσκόπηση και δίνουμε τη δυνατότητα στον καθένα με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο να δηλώσει τις αντιρρήσεις του για την φωτογράφηση/βιντεοσκόπησή του . Σε περίπτωση που μας γνωστοποιήσετε τις αντιρρήσεις σας, τα πρόσωπα θα εμφανίζονται στις σχετικές εικόνες με θόλωση ή θα σας κατευθύνουμε σχετικώς ώστε να μην συμπεριλαμβάνεστε στο υλικό.

Πότε διαγράφουμε τα δεδομένα σας;

Για όσο διάστημα διαρκεί η φοίτηση του σπουδαστή τα δεδομένα που περιγράφονται ανωτέρω τηρούνται στα έντυπα και ηλεκτρονικά αρχεία του Ι.Ι.Ε.Κ ΟΡΙΖΩΝ. Μετά την αποφοίτησή του ή τη μεταγραφή του σε άλλο Ι.Ε.Κ και εφόσον δεν υπάρχουν νόμιμες υποχρεώσεις ή τυχόν άλλες εκκρεμότητες (πχ οικονομικές) τα δεδομένα καταστρέφονται μετά από διάστημα έως 1 έτος και διατηρούνται μόνο τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα για λόγους αρχειακής και ιστορικής καταγραφής.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε:

Α. Δικαίωμα πρόσβασης (ή ενημέρωσης) στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να λάβετε πληροφορίες για το σκοπό επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων και τους αποδέκτες, εφόσον υπήρξε διαβίβαση (αρθ. 15 ΓΚΠΔ).

Β. Δικαίωμα διόρθωσης στα δεδομένα σας, προκειμένου να αρθούν ανακρίβειες ή να συμπληρωθούν ελλείψεις (αρθ. 16 ΓΚΠΔ).

Γ. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του αρθ. 17 ΓΚΠΔ, εφόσον συντρέχει νόμιμη υποχρέωση, ή συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος, ή τηρείται αρχειοθέτηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (αρθ. 17 ΓΚΠΔ).

Δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, με την επιφύλαξη νόμιμης αρμοδιότητας (αρθ. 18 ΓΚΠΔ).

Ε. Δικαίωμα εναντίωσης, με την επιφύλαξης νόμιμης αρμοδιότητας (αρθ. 21 ΓΚΠΔ).

Αν ο σπουδαστής είναι ενήλικας, το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και τα λοιπά δικαιώματα που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ ασκούνται από τον ίδιο. Το  Ι.Ι.Ε.Κ ΟΡΙΖΩΝ διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα να ενημερώσει τους γονείς/κηδεμόνες για κάθε ζήτημα που αφορά τον σπουδαστή, εφόσον με απόφαση του Διευθυντή κρίνεται ότι αυτό είναι προς όφελος του μαθητή. Στην περίπτωση αυτή το Ι.Ι.Ε.Κ ΟΡΙΖΩΝ ενημερώνει προηγουμένως τον σπουδαστή, εκτός αν ο Διευθυντής κρίνει ότι επιβάλλεται προς το συμφέρον του σπουδαστή να μην το πράξει.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Ι.Ι.Ε.Κ ΟΡΙΖΩΝ και να την αποστείλετε είτε στη διεύθυνση Πρωτοελλαδικού Μεγάρου , Ακοβίτικα Καλαμάτας είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: info@iek-orizon.gr .

Ακόμη, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισιάς 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, Τ: 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr).

Πότε θα σας απαντήσουμε;

Απαντάμε δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που λάβουμε το αίτημά σας και διεκπεραιώσουμε την απαιτούμενη ταυτοποίηση. Αν όμως το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα ότι θα χρειαστεί να λάβουμε παράταση δύο (2) μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

*Επικαιροποίηση Πολιτικής Προστασίας

Δίνοντας έμφαση στις επιμέρους εξελίξεις και εξειδικεύσεις της νομοθεσίας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, προτιθέμεθα να προβαίνουμε σε επανεξέταση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας, ώστε να επιτυγχάνουμε στον καλύτερο δυνατό βαθμό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Στην ιστοσελίδα των Ι.Ι.Ε.Κ ΟΡΙΖΩΝ θα μπορείτε να βρίσκετε τη νεότερη επικαιροποίηση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που τηρούμε.

Έκδοση 1, 29/10/2018

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: