Περιγραφή Ειδικότητας - ΙΕΚ-ΟΡΙΖΩΝ

Enter your keyword

Τεχνικός Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής

Στο επάγγελμα του αρτοποιού και του ζαχαροπλάστη η δημιουργία δεν έχει όρια! Ταυτόχρονα, είναι ένα απαιτητικό, σύγχρονο επάγγελμα που χρειάζεται πειθαρχία, ενώ βασίζεται στη χημεία και απαιτεί ακρίβεια και λεπτότητα. Όμως, είναι ένα επάγγελμα που ανταμείβει τον σπουδαστή όχι μόνο με αποκατάσταση, αλλά και χαρά, καθώς τα γλυκά και αρτοποιήματα αγαπιούνται από μικρούς και μεγάλους, ενώ είναι συνυφασμένα με την απόλαυση και τη χαλάρωση!

Επαγγελματικά Καθήκοντα

Που μπορεί να δουλέψει ο απόφοιτος:

 1. Αρτοποιός – Ζαχαροπλάστης

 • Επιχειρηματίας

 • Στέλεχος υπάρχουσας βιοτεχνικής μονάδας

 1. Στέλεχος στη βιομηχανία τροφίμων:

 • Υπεύθυνος ομάδας παραγωγής LOT 1 / 10.2000

 • Υπεύθυνος εργαστηρίου δοκιμών και παραγωγής δειγμάτων

 • Στέλεχος αλυσίδας καταστημάτων (αρτοποιείων)

 1. Στέλεχος στη βιομηχανία παραγωγής πρώτων υλών:

 • Υπεύθυνος εργαστηρίου δοκιμών πρώτων υλών

 • Υπεύθυνος προώθησης πρώτων και βοηθητικών υλών

 1. Στέλεχος αλυσίδων πολυκαταστημάτων:

 • Υπεύθυνος εργαστηρίου παραγωγής

 • Υπεύθυνος προγραμματισμού παραγωγής

 • Υπεύθυνος προμηθειών

Τα καθήκοντα που θα κληθούν να αναλάβουν οι απόφοιτοι των σχολών είναι τα παρακάτω:

 • Επιλογή και πρακτικός ποιοτικός έλεγχος πρώτων και βοηθητικών υλών και προμήθειά τους.

 • Παραγωγή και ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων.

 • Προβολή και διάθεση των προϊόντων.

Επίσης τα στελέχη αυτά θα πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνουν σε:

 • Βελτίωση των ήδη παραγομένων προϊόντων.

 • Σχεδιασμό και παραγωγή νέων προϊόντων.

 • Αξιολόγηση από οικονομικής πλευράς των προϊόντων, ανάλυση των στοιχεί- ων του κόστους και προσδιορισμός της τιμής πώλησης.

• Προγραμματισμό της παραγωγής και αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας.